Regulamentul jocului

1. Dispoziții generale

1.1. Organizatorul și Administratorul Jocului:

Prezentul Regulament al jocului conține condițiile de desfășurare ale jocului, extragerii sau competiției, gestionat(e) sau administrat(e) de Havas Worldwide Budapest Zrt. (sediu: 1117 Budapest, Alíz utca 1, cod de identificare fiscală: 12123658-2-43, denumită în continuare: „Administratorul”), prin pagina de Facebook a LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta Sucursala Bucuresti (denumita in continuare "Organizatorul" sau "LG"), cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21 C, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/14354/2016, Cod Unic de Inregistrare RO36692912, denumită în continuare: „Organizatorul”) „LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta Sucursala” [https://www.facebook.com/LGRomania/] și prin pagina web www.lg.com/ro, denumite în continuare: Paginile (denumite în continuare: condițiile de participare la „Joc”). Participarea la joc înseamnă acceptarea implicită a acestui regulament oficial al jocului (denumit în continuare: „Regulamentul jocului”). (Persoana/Persoanele care participă la joc este/sunt denumită/denumite în continuare „Jucător” sau „Jucători”). Regulamentul jocului nu se va aplica în cazul altor jocuri sau promoții gestionate sau administrate de noi pe pagina de Facebook, pe panoul de mesaje sau pe paginile web specifice, sau prin formulare specifice de introducere a datelor.

Administratorul va organiza Jocul din partea Organizatorului. Angajații, delegații, agenții și subcontractanții Administratorului și cei ai Organizatorului vor fi denumiți în continuare „Colaboratori”.

1.2. Condiții de participare la joc:

este destinat amuzamentului personal, toate utilizările de afaceri și comerciale fiind strict excluse. Organizatorul, Administratorul și alți Colaboratori vor trata toate datele referitoare la Jucători în conformitate cu regulile privind protecția datelor, incluse în capitolul „Tratarea și protecția datelor cu caracter personal” al prezentului Regulament.

Organizatorul, Administratorul, proprietarii paginilor de Facebook, funcționarii din conducere, angajații și persoanele cu care aceștia se află în relații de muncă nu vor participa la Joc. Același lucru este valabil și în cazul rudelor persoanelor menționate mai sus, așa cum este stipulat în Articolul 8:1. § 2 din Codul civil, precum și în cazul Colaboratorilor și al rudelor acestora, conform celor stipulate în Articolul 8:1. § 2 din Codul Civil.

Jucătorii pot fi exclusiv persoane fizice cu vârsta minimă de 18 ani, cu capacitate juridică și cetățenie în țara respectivă (România) și care, pe perioada de desfășurare a Jocului: - pun la dispoziția Administratorului și Organizatorului Jocului, denumit Vânătoarea de selfie stickers, propriile date cu caracter personal, prin înregistrarea în Joc completând formularul de introducere a datelor, accesibil prin intermediul Jocului, prin abonarea la buletinul informativ și, în același timp, prin acceptarea declarației de comercializare și a tuturor condițiilor incluse în Regulamentul jocului;

Prin înregistrarea în Joc, abonarea la buletinul informativ și participarea la Joc, Jucătorul declară în mod irevocabil că dorește să participe la Joc, cunoaște în întregime Regulamentul jocului și acceptă că acest regulament este obligatoriu. Dacă Jucătorul nu acceptă Regulamentul jocului din cauza unei clauze sau dacă are obiecții în ceea ce privește regulile și informează în scris Organizatorii cu privire la acestea, Jucătorul va fi exclus din joc și nu va mai putea participa.

Organizatorul va considera înregistrările și abonările la buletinul informativ ca fiind valabile doar dacă acestea sunt trimise în cadrul Jocului, prin interfața de înregistrare a aplicației și prin furnizarea unor date personale reale. Dacă Jucătorul folosește un profil de Facebook sau o adresă de e-mail diferită de cea proprie, Organizatorul și Administratorul nu își asumă răspunderea pentru litigiile apărute asupra dreptului de utilizare. Organizatorul poate exclude din Joc toți participanții care au oferit date false.

Prin înregistrare, Jucătorul ia cunoștință de faptul că întregul conținut al infrastructurii tehnice, performanța, viteza de transmitere a mesajelor și a datelor, precum și viteza de răspuns depind de tehnologia folosită de furnizorul de servicii și, prin urmare, acestea pot fi influențate în mod dezavantajos de fapte care nu țin de controlul Organizatorului, incluzând, dar fără a se limita la, erorile de conexiune, incapacitatea rețelei, aglomerarea rețelei, acoperirea sau probleme cu conexiunea securizată în rețea. Organizatorul și Administratorul nu își asumă răspunderea pentru cele menționate mai sus.

Organizatorul poate revizui înregistrările în ceea ce privește satisfacerea condițiilor din Regulamentul jocului și, dacă acestea nu sunt satisfăcute sau dacă Jucătorul expeditor nu întrunește condițiile menționate, indiferent de motiv, Organizatorul poate exclude Jucătorul în cauză din Joc.

Orice Jucător despre care Organizatorul consideră că ar folosi instrumente necinstite în timpul Jocului poate fi exclus din Joc. Exemplele includ, dar nu se limitează, la următoarele: Jucătorii care participă la Joc ca echipă, sub numele unei persoane fizice sau prin intermediul unui profil de Facebook fals, contrar spiritului Jocului, în scopul de a-și mări șansele de câștig, pot fi excluși din Joc, la discreția Organizatorului. Astfel de Jucători includ persoane care se asociază pentru a participa la extrageri și la alte jocuri cu premii și care își sincronizează acțiunile pentru a câștiga premii. De exemplu, aceste persoane sunt cele care participă la Joc prin transmiterea unei adrese de e-mail false pentru a-și mări șansele prin intermediul unor instrumente necinstite.

Participanții sau Jucătorii care au un comportament necinstit vor fi răspunzători pentru toate daunele provocate Organizatorului și/sau Administratorului, în legătură cu Jocul.

Afilierea pe Pagină (făcând clic pe „Like”) nu reprezintă o condiție de participare la Joc. Cu toate acestea, dacă dați clic pe „Like”, participarea va fi facilitată, deoarece, în acest fel, informațiile despre Joc vor fi puse la dispoziție direct și Jucătorul poate monitoriza știrile despre Joc, chiar și prin intermediul mesajelor de pe panoul de mesaje al Paginii.

2. Desfășurarea Jocului

2.1. Perioada de desfășurare a Jocului:

Perioada Jocului

29 septembrie 2017, 16:00 – 22 octombrie 2017, 23:59

2.2. Esența Jocului:

Premiul întâi: 2 telefoane LG Q6

Alte premii: 25 de LG Wireless Stereo Headset

Jucătorul va participa în perioada menționată mai sus, de la secțiunea din meniu „Giveaway Game” („Joc cu premii”) și se va înregistra prin furnizarea datelor obligatorii. Jucătorii care s-au înregistrat în perioada de desfășurare a jocului pot participa la extragere (consultați punctul 2.4); dintre aceștia, la data de 24 octombrie 2017 vor fi anunțați 2 câștigători, care vor primi premiile întâi, și 25 de câștigători care vor beneficia de alte premii, și vor fi selectați 81 de câștigători de rezervă, prin extragere aleatorie computerizată din baza de date. Extragerea nu este publică. Administratorul va informa câștigătorii prin transmiterea unui e-mail către aceștia.

Pentru înregistrare vor fi furnizate următoarele date:

2.3. Participarea la extragere:

Fiecare Jucător va avea o șansă unică în cadrul extragerii.

Următorii jucători vor fi considerați eligibili pentru extragere:

2.4. Extragerea:

Extragerea va avea loc pe 24 octombrie, la ora 16:00, după închiderea etapelor jocului cu premii, dintre Jucătorii care au devenit eligibili pentru extragere până la încheierea Jocului.

Locul extragerii: sediul Administratorului. Extragerea se va face prin intermediul unui computer, în conformitate cu cerințele privitoare la caracterul aleatoriu. În timpul extragerii, vor fi selectați 2 câștigători ai premiului întâi și 3 câștigători de rezervă.

2.5 Câștigătorul:

Câștigătorul va fi persoana selectată de Administrator dintre participanții eligibili, prin extragere aleatorie.

Jucătorul ales va fi considerat câștigător dacă:

Dacă Jucătorul nu întrunește condițiile, acesta nu va avea dreptul la premiu și va fi înlocuit de un câștigător de rezervă. Câștigătorul de rezervă va fi informat în același fel ca și câștigătorul (consultați punctul 2.6).

2.6. Câștigătorii de rezervă:

Câștigătorii de rezervă (în ordinea extragerii lor) vor înlocui câștigătorul, dacă acesta din urmă nu întrunește condițiile (nu își revendică premiul în perioada stipulată în notificare sau nu satisface condițiile de participare la joc și la extragere).

Jucătorul câștigător înțelege și acceptă faptul că Organizatorul îi va publica numele și localitatea de reședință pe pagina sa de Facebook și pe pagina web (www.vanatoareadeselfiestickers.lg.hu).

2.7. Notificarea transmisă câștigătorului:

În termen de 5 zile lucrătoare de la extragere, Organizatorul va informa câștigătorul prin intermediul unui e-mail de calitatea sa de câștigător. Câștigătorul va revendica premiul prin modalitatea menționată în notificare, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea notificării și își va demonstra eligibilitatea. Pentru validarea sa, câștigătorul trebuie trimita Organizatorului următoarele informații complete: nume, prenume, adresa de livrare, numărul de telefon. Totodată, pentru validarea și atribuirea premiului, Organizatorul poate solicita participantului desemnat câștigător o copia a actului său de identitate. Câștigătorul va avea dreptul la premiu doar după întrunirea condițiilor de mai sus și după trimiterea informațiilor complete cerute de către Organizator.

În cazul în care câștigătorul nu își revendică premiul, nu oferă informațiile complete solicitate de Organizator în vederea validării și atribuirii premiului, sau nu își poate demonstra eligibilitatea, acesta își va pierde eligibilitatea menționată și va fi înlocuit de un câștigător de rezervă, care va avea dreptul la premiu. Modalitatea de notificare a câștigătorilor de rezervă și a condițiilor de eligibilitate pentru primirea premiului va fi aceeași ca și cea aplicată în cazul câștigătorului inițial.

2.8. Participantul câștigător înțelege și acceptă că Organizatorul îi va publica numele și localitatea de reședință, precum și posibile fotografii făcute la acordarea premiului, pe pagina sa de Facebook și/sau pagina web (www.vanatoareadeselfiestickers.lg.hu).

3. Premiul:

Organizatorul garantează că Jucătorului câștigător i se va acorda premiul întâi următor:

Premiul întâi: 2 telefoane LG Q6

Alte premii: 25 de LG Wireless Stereo Headset (denumite în continuare: Premiile)

Premiile nu vor fi transferate altor persoane sau transformate în bani.

După validare câștigătorilor, premiile vor fi expediate prin curier privat, pe adresa menționată de câștigător, în termen de 30 de zile de la termenul limită.

Se consideră că Participantul desemnat câștigător refuză primirea premiului în cazul în care curierul nu poate să îl contacteze pentru înmanarea premiului.

Organizatorul va elimina din cadrul Jocului înregistrările pe baza cărora nu pot fi acordate premii Jucătorului, ca urmare a unor date false, incomplete sau eronate, oferite în timpul înregistrării sau al confirmării Notificării, sau ca urmare a neîndeplinirii de către Jucător, indiferent de motiv, a condițiilor personale stipulate în acest Regulament. Organizatorul și Administratorul nu își asumă răspunderea pentru furnizarea de către Jucător a unor date eronate.

4. Ridicarea premiilor

4.1 Premiile vor fi expediate prin curier privat, pe adresa menționată de câștigător în momentul validării acestuia. Premiile vor fi expediate în termen de 30 de zile de la termenul limită.

4.2. În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat de curier, eligibilitatea sa pentru premiu va expira.

4.3 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru nereușita sau întârzierea acordării premiului, din motive care țin de Jucător.

4.4. Costurile legate de expedierea premiului vor fi suportate de catre Organizator.

4.5. Jucătorul câștigător va colabora cu Organizatorul și cu Administratorul, astfel încât premiul să poată fi acordat. În cazul în care câștigătorul nu își îndeplinește obligația de colaborare menționată și, ca urmare, premiul nu poate fi acordat în timp util, Organizatorul nu va fi considerat răspunzător. Organizatorul poate acorda premiile doar în termenul limită stipulat mai sus, care nu poate fi prelungit. Prin urmare, dacă premiul nu este revendicat de câștigător, Jucătorul își va pierde dreptul de a primi premiul.

4.6. Până la acordarea premiului, Organizatorul poate elimina din Joc Jucătorul care nu îndeplinește cerințele personale și oficiale stipulate în acest document. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru consecințele furnizării unor date incorecte de către Jucător.

5. Răspunderea și exonerarea de răspundere

5.1 Jucătorul este responsabil să se asigure că la joc nu participă persoane neavenite prin intermediul profilului de Facebook, al adresei de e-mail și al numărului de telefon folosite de Jucător și Organizatorul nu va fi considerat răspunzător în această privință. Organizatorul declină orice răspundere și posibilitate de începere a unor proceduri legale în legătură cu litigiile apărute în ceea ce privește drepturile de utilizare.

5.2 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru consecințele și daunele rezultate din furnizarea unor date eronate de către Jucător. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru ineficiența sau netransmiterea notificării sau pentru neacordarea premiului, ca urmare a unor date incomplete/eronate furnizate de Jucători (de exemplu, nume sau adresă greșită) sau pentru daunele asociate cu acestea.

5.3 Înregistrările eșuate din motive tehnice nu vor avea dreptul la participare. Nu vor fi acceptate înregistrări multiple prin intermediul unor sisteme automate (de exemplu, roboți și instrumente similare) și toate încercările făcute de un Jucător pentru a se înregistra în acest mod vor face ca Jucătorul să devină neeligibil pentru câștigarea premiului; în acest caz, nu vor fi făcute reclamații la adresa Organizatorului sau a Administratorului.

5.4 Organizatorul, Administratorul sau Colaboratorii nu își vor asuma răspunderea pentru erori, deficiențe, funcționarea improprie experimentate în timpul participării, nici pentru costurile, daunele și pierderile rezultate din sau în legătură cu Jocul. Toate pretențiile legate de daune și cererile de despăgubire sau acțiunile juridice vor fi excluse, cu excepția daunelor care au ca rezultat decesul, afectarea integrității corporale sau a sănătății, sau cu excepția răspunderii pentru daune provocate clientului din cauza neglijenței grave sau a unui comportament abuziv intenționat. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru posibilele greșeli de tipar și erori.

6. Ce se întâmplă dacă pagina funcționează necorespunzător sau nu este accesibilă?

6.1 Organizatorul nu este răspunzător pentru întârzieri rezultate din funcționarea improprie a Jocului sau din imposibilitatea de accesare a paginii. Uneori se poate întâmpla ca serviciul să nu poată fi utilizat, din motive care nu se află sub controlul Organizatorului.

6.2 Organizatorul nu va fi răspunzător pentru alte probleme tehnice și declină toate cererile de despăgubire apărute pe durata de desfășurare a Jocului. Mesajele legate de probleme tehnice pot fi transmise la pagina de Facebook a firmei LG, https://www.facebook.com/LGRomania/. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru erorile tehnice apărute pe perioada de desfășurare a Jocului, pentru erorile apărute în legătură cu încărcarea datelor sau pentru erorile care apar din motive care nu se află sub controlul Organizatorului.

7. Alte informații utile

7.1. Toate produsele de proprietate intelectuală asociate cu Jocul vor fi protejate prin drept de autor. Prin urmare, produsele amintite mai sus nu vor fi modificate, copiate, revândute sau reproduse în niciun fel, fără permisiunea scrisă a posesorului dreptului de autor. Numele mărcii LG este protejat atât în ceea ce privește denumirea, cât și sigla. Organizatorul este beneficiarul protecției mai sus menționate a mărcii comerciale. Marca comercială nu va fi folosită în niciun fel și sub nicio formă fără consimțământul scris al Organizatorului, acordat în prealabil. Utilizarea ilegală poate atrage după sine consecințe de natură juridică, prevăzute în reglementările legale privitoare la dreptul de autor, dreptul civil și dreptul penal.

7.2. Organizatorul poate retrage sau anula parțial sau integral Jocul, din orice fel de motive de natură tehnică, comercială, operațională sau din motivele prevăzute în normele legale. Dacă Jocul este anulat de Organizator, acesta din urmă va depune toate eforturile pentru a face publică această acțiune în prealabil. În același timp, în funcție de motivul retragerii, suspendării sau modificării, este posibil să nu fie transmisă în prealabil niciun fel de notificare. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa condițiile sau Jocul în sine. Organizatorul nu va purta corespondență în legătură cu Jocul și va oferi informații doar pe pagina web www.vanatoareadeselfiestickers.lg.hu sau pe pagina de Facebook a firmei LG, https://www.facebook.com/LGRomania/.

7.3. Jucătorii acceptă că vor fi pe deplin răspunzători pentru daunele provocate printr-o posibilă încălcare a Regulamentului jocului, pe perioada de desfășurare a Jocului. Dacă acest Regulament este încălcat, Organizatorul poate bloca accesul la Joc pentru Jucătorul în cauză.

7.4. Prezentul Regulament al jocului este disponibil pe pagina www.vanatoareadeselfiestickers.lg.hu. Organizatorul și Administratorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa aceste condiții sau Jocul în sine. Prin acceptarea condițiilor, Jucătorul înțelege că performanța, viteza de transmitere a mesajelor și a datelor, precum și viteza de răspuns aferente Paginii depind de tehnologia folosită de furnizorul de servicii și, prin urmare, parametrii menționați mai sus pot fi influențați în mod dezavantajos de fapte dincolo de controlul Organizatorului și al Agentului său, inclusiv, dar fără a se limita la, aglomerarea rețelei, acoperirea, erori de conexiune sau probleme cu conexiunea securizată în rețea.

7.5. Jocul nu este organizat și nici administrat de Facebook, iar Facebook nu îl sponsorizează și nici nu îl administrează. Jucătorii înțeleg că, prin intermediul profilului de Facebook, datele lor vor fi transmise Organizatorului, Administratorului și Colaboratorilor care participă la administrarea Jocului. În același timp, Facebook poate obține date de la filialele sale sau de la partenerii publicitari, cumpărătorii săi sau de la alți terți, care pot oferi asistență în transmiterea reclamelor, în interpretarea activităților online și în îmbunătățirea serviciilor Facebook, în general (consultați detaliile din regulamentul Facebook cu privire la confidențialitate – https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines).

7.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări Regulamentului jocului. Dacă aveți întrebări sau probleme în legătură cu Jocul, puteți solicita informații prin intermediul paginii web www.vanatoareadeselfiestickers.lg.hu  sau pe pagina de Facebook a firmei LG, https://www.facebook.com/LGRomania/.

7.7. În ceea ce privește Premiul Jocului, Jucătorul înțelege că, în temeiul reglementărilor fiscale modificate la data de 1 ianuarie 2012 (Secțiunea 70 din Legea CVII din 1995 privind impozitul pe venit al persoanelor fizice), dacă Jucătorul este declarat câștigător, Organizatorul va declara și va plăti impozit pe venit de 16% și contribuția la asigurările de sănătate de 27%, aferente premiului.

7.8. La stabilirea contactului, câștigătorul va coopera cu Organizatorul pentru furnizarea și transmiterea altor date de natură personală (dacă acestea sunt necesare pentru impozitare), astfel încât Organizatorul să își poată îndeplini obligațiile de declarare fiscală, impuse prin normele legale. Dacă Jucătorul nu își îndeplinește obligația de a furniza datele menționate la acest punct, Premiul nu îi va fi acordat și Jucătorul va fi înlocuit de un câștigător de rezervă.

7.9. Organizatorul dorește să soluționeze posibilele litigii de natură juridică pe care le poate avea cu Jucătorii mai întâi în mod amiabil. Prevederile legislației din România se vor aplica tuturor condițiilor de utilizare de mai sus. Dacă părțile nu reușesc să soluționeze litigiul în mod amiabil, acestea vor avea dreptul să apeleze la o instanță competentă.

8. Tratarea și protecția datelor cu caracter personal – Informații referitoare la confidențialitate:

8.1. Organizatorul va folosi datele cu caracter personal ale participanților la joc pentru a-și îndeplini obligațiile din prezentul Regulament al jocului.

8.2. Acest Joc nu este anunțat în scopul încurajării Jucătorilor de a oferi date confidențiale sau de natură similară prin intermediul Jocului. Cu toate acestea, în anumite etape ale Jocului, este posibil ca astfel de date să fie solicitate, și se va comunica scopul solicitării acestora. În astfel de situații, Organizatorul va transmite scopul solicitării de date în locația respectivă. În ceea ce privește datele cu caracter personal, Organizatorul va acționa în conformitate cu prevederile Legii CXII din 2011. Dacă nu este impus altceva prin normele legale, Organizatorul nu va transmite către terți datele cu caracter personal pe care le gestionează, fără consimțământul explicit acordat în scris de persoana în cauză. Prin transmiterea oricăror informații către Organizator, Jucătorul îi oferă firmei LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta Sucursala. dreptul nelimitat și irevocabil de utilizare, copiere, publicare, implementare, modificare, furnizare și transmitere a informațiilor menționate. În plus, Jucătorul autorizează Organizatorul să folosească în mod liber ideile, conceptele, know-how-ul sau tehnologiile transmise de utilizator, indiferent de scopul acestora. Organizatorul va distruge datele cu caracter personal la solicitarea Jucătorului sau atunci când nu mai există obiectul utilizării acestora.

8.3. Jocul cu premii a fost înregistrat în registrul operatorilor de date cu caracter personal, sub numărul de identificare: NAIH-79404/2014.

București, 22 septembrie 2017

LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta Sucursala. le dorește succes Jucătorilor!